Du lịch dưỡng sinh

decor
Du lịch dưỡng sinh

Dưỡng sinh có nghĩa là tu dưỡng sinh mệnh. Dưỡng sinh tinh thần nghĩa là thông qua các phương pháp như di dưỡng tâm thần, điều chỉnh tình cảm và ý chí, điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày ... để đạt được mục đích chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật và kéo dài thọ mệnh. Du lịch dưỡng sinh là hình thức đưa con người về với thiên nhiên được trị liệu thân tâm nhờ sự hỗ trợ bởi năng lượng thiên nhiên trời đất.