Du lịch sinh thái

decor
Du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa gắn với giáo dục môi trưởng thiên nhiên trời đất.