Du lịch tâm linh

decor
Du lịch tâm linh

Du lịch tâm linh là loại hình du lịch văn hóa tâm linh, lấy yếu tố tâm linh là mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của con người. Chính vì thế du lịch tâm linh được diễn ra bằng các hoạt động khai thác giá trị văn hóa phi vật thể, nhận thức của con người về tín ngưỡng, tôn giáo, yếu tố tâm linh và những điều đặc biệt khác để đáp ứng ý muốn được giải phóng tinh thần của con người. Theo đó, du lịch tâm linh sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc thiêng liêng và giá trị tận sâu tâm hồn.