Du lịch văn hóa

decor
Du lịch văn hóa

Du lịch văn hóa là tập hợp các du lịch liên quan đến sự tham gia của nhiều người du lịch với nền văn hóa của một quốc gia hoặc vùng đặc biệt là lối sống của người dân ở những khu vực địa lý, lịch sử nghệ thuật, kiến trúc, nghề truyền thống ... các yếu tố khác đã giúp hình thành cách sống của họ.