Học hành và nghề nghiệp

decor
Học hành và nghề nghiệp

Câu hỏi: 

     Thưa Thầy, con là sinh viên năm cuối của hệ Đại  học nhưng ngành con đang học thuộc nghề rất khó xin được việc làm. Nhiều anh chị sinh viên ra Trường còn đang thất nghiệp. Con rất lo lắng và không biết phải làm thế nào. Con mong Thầy tư vấn cho con ạ.

Tư vấn của Thầy:

   Lý tưởng mà nói, theo đạo Bụt thì mục đích cuối cùng của việc học hành và nghề nghiệp mà ngày nay gọi là ngành giáo dục và đào tạo là để thoát khổ hết vô minh và ý nghĩa cao cả của nó là giải thoát tối hậu cho con người. Tuy nhiên thời nay chúng ta phải chấp nhận một thực tế không hoàn toàn như thời Bụt sống, thậm chí đôi lúc ở đâu đó có khi ngược lại.

Trường hợp của con không phải là cá biệt cho nên con phải biết dung hòa với thực tiễn bây giờ, là trước mắt con vẫn phải kiếm được một việc làm có thể không đúng với ngành nghề được đào tạo ở Trường để duy trì cuộc sống, rồi sau này có cơ hội sẽ tìm được công việc phù hợp với chuyên môn hay ngành nghề yêu thích của mình. Tuy nhiên ngay cả có việc làm khác hiện nay cũng không phải dễ, có lẽ con phải phát huy thế mạnh của mình ngoài những bộ môn đã được học mà còn đang tiềm ẩn để đem ra ứng dụng bây giờ. Con có thể đến gặp trực tiếp Thầy để được tư vấn cụ thể hơn, hy vọng Thầy giúp con tìm ra khả năng hay thế mạnh nào đó của con. Trước khi đến hãy gọi cho Thầy  theo số 0915119198.

       Mong sớm gặp lại con.