Triết lý sống

decor
Triết lý sống

     Sống không làm khổ mình,
     không làm khổ người,
     không làm khổ chúng sinh muôn loài.

 Triết lý sống của tôi :

Hành trình cuộc đời đã cho tôi một bài học lớn :

         Đời mình ngồi nghĩ cho cùng,

         loài người tất cũng rồi về với Không,

         Dã tràng xe cát biển Đông,

         nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.

Và nữa :

         Té ra thần chết âm thầm, 

         theo ta từ thuở còn nằm trong nôi. 

         Miệt mài cơm áo chợ đời, 

         mải mê không nhớ ngày rời thế gian . . .

Vậy tôi đã đúc rút ra triết lý sống cho tôi như thế này : Sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh muôn loài.

Do đó :

- Ý nghĩa đời người là để thực hành từ bi trí tuệ thoát khổ vô minh.

- Nên khẩn trương từ từ đi đứng nằm ngồi, uống ăn ngủ nghỉ, hiện diện trọn vẹn.

- Hãy trú tâm tỉnh giác tri túc tri ân, chánh niệm hơi thở êm sâu chậm đều.

- Để đồng hành tri kỷ với Bụt sống CHÂN - THIỆN - MỸ trong thiên nhiên đất trời.

BÀI LIÊN QUAN