Ứng xử với thiên nhiên môi trường

decor
Ứng xử với thiên nhiên môi trường

  Câu hỏi:

     Kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một câu hỏi và mong Thầy từ bi giải thích cho chúng con: Chúng con phải ứng xử với thiên nhiên môi trường như thế nào cho đúng?

   Tư vấn của Thầy : 

    Bụt nói: ”Chúng sinh muôn loài ngoài kia là anh em cha mẹ ruột thịt của ta từ vô lượng kiếp trước, tất cả các chúng sinh này làm nên thiên nhiên trời đất môi trường quanh ta”.

Thiên nhiên môi trường là cha mẹ chung của muôn loài trong đó có con người. Từ đây mà muôn loài sinh ra phát triển và chết rồi lại tái sinh luân hồi ở đây. Muôn loài thì đã và đang sống thuận theo thiên nhiên môi trường, chỉ duy nhất con người trước đây thì có nhưng bây giờ thì chưa. Ngày nay, con người đang phá rừng, đào núi lấp biển, xả chất thải rắn khí lỏng tràn ngập môi trường gây ô nhiễm thức ăn nguồn nước khí thở không những đe dọa sức khỏe và tính mạng con người mà còn làm cho muôn loài động thực vật có nguy cơ diệt chủng. Cho nên cách đây từ gần 3000 năm Bụt đã cảnh báo loài người đang sống trong giai đoạn Mạt Pháp toàn làm những việc như phá sơn lâm đâm hà bá xả thải ra môi trường đang tạo nghiệp rất nặng. Do đó loài người bây giờ gặp hết kiếp nạn này đến vấn nạn khác mà không thể thoát được.

       Phần giải pháp ứng xử đúng với thiên nhiên môi trường phải được thực hiện bằng hành động cụ thể liên tục lâu dài suốt đời nhiều kiếp. Trong khuôn khổ bài viết này chưa hướng dẫn được hết ngay, Thầy sẽ cung cấp thông tin dần qua các bài viết sau.