THƯ VIỆN ẢNH

Album 1: Hoạt động tại Hà Nội

Album 1: Hoạt động tại Hà Nội

Hoạt động bảo vệ sức khỏe: - Chương trình "Thiền, Yoga trị liệu thân tâm" - Chương trình "Đồng hành cùng cơ thể"

Album 2: Hoạt động tại các địa phương

Album 2: Hoạt động tại các địa phương

- Trải nghiệm di sản văn hóa, làng nghề truyền thống - Thực hành kỹ năng sinh tồn cùng thiên nhiên môi trường - Thiền cùng Yoga với thiên nhiên

Album 3: Hoạt động tại các khu bảo tồn

Album 3: Hoạt động tại các khu bảo tồn

Truyền thông kiến thức bảo vệ thiên nhiên môi trường; Thực hành kỹ năng sinh tồn cùng thiên nhiên

Album 4: Hoạt động tại nước ngoài

Album 4: Hoạt động tại nước ngoài

Hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; Hoạt động thực hành triết lý sống của Bụt.

Album 5: Hoạt động thiện nguyện cộng đồng

Album 5: Hoạt động thiện nguyện cộng đồng

Hoạt động chia sẻ yêu thương, vòng tay nhân ái, vận động cộng đồng bảo vệ sức khỏe và thiên nhiên môi trường.