THƯ VIỆN ẢNH

Album 2: Hoạt động tại các địa phương

- Trải nghiệm di sản văn hóa, làng nghề truyền thống - Thực hành kỹ năng sinh tồn cùng thiên nhiên môi trường - Thiền cùng Yoga với thiên nhiên